Dobrodošli na igor.leftor.ba

File Size Last Modified
error_log 238 B Jul 12th 2023 at 12:30pm
license.txt 19.45 KB Dec 31st 2022 at 6:06pm
readme.html 7.23 KB Mar 4th 2023 at 6:52pm

Poštovane, poštovani,
ovaj server nije zvanični server IT Akademije, služi samo kao privremeno mjesto za smještaj fajlova koje koristimo na predanjima koja su u toku.

Akdemija na svojim serverima čuva fajlove dugoročno, tako da, ako ovdje ne možete naći fajlove koje tražite, pogledajte zvaničnu stranicu sa predavanjima IT Akademije.

Hvala na razumjevanju!

Directory Listing Script © 2023 Evoluted, Web Design Sheffield